Složenost okruženja s kojim se pojedinci i organizacije suočavaju možda se najbolje može ilustrirati količinom informacija koje nastaju. Prema nekim podacima s kraja devedestih godina, sada već prošlog stoljeća, u posljednjih trideset godina generirano je više informacija nego u proteklih 5000 godina. U 1985. godini količina informacija u svijetu udvostručavala se svakih pet godina, u 1994. godini udvostručavala se svakih devet mjeseci. Takva situacija povećava složenost poslovnih procesa te za njihovo obavljanje više nije dovoljna manja grupa ljudi. Timski rad postaje nužnost, a on zahtijeva i promjenu stila menadžmenta.

Organizacije moraju reagirati brzo, a to mogu samo ako i njezini zaposleni reagiraju brzo, za što moraju posjedovati znanje i vještine. Zbog tih spoznaja sve aktualniji postaju koncepti cjeloživonog učenja, stvaranja organizacije koja uči, usavršavanje, nova znanja i slično.
Poduzeće Abaculus znanja d.o.o. na tom području nudi svoje usluge poslovnog usavršavanja sa slijedećih područja:
- Menadžment i poslovno upravljanje
- Upravljanje promjenama
- Poduzetništvo i poduzetničko projektiranje
- Komunikacijske vještine
- Pregovaračke vještine
- Upravljanje vremenom
- Inovacija i kreativnost
- Timski rad

U radu razlikujemo zatvorene i otvorene radionice.
Zatvorene radionice namijenjene su isključivo poduzećima koja kroz poslovno usavršavanje određenu grupu zaposlenih žele uputiti u neko područje potrebno za kvalitetnije obavljanje njihovog posla. Svaka takva radionica, trening seminar grade se i definiraju na temelju ciljeva koje klijent želi ostvariti kroz provođenje usavršavanja. Zbog toga na tom području Abaculus znanja nemaju klasične i unaprijed definirane sadržaje radionica, sadržaj se izrađuje za svakog klijenta individualno. Na taj način klijent može za sebe dobiti veću vrijednost. Iako je svako znanje dobro i ne može se reći da nam je nepotrebno, za organizacije je ipak prioritetno da učinkovito koriste vrijeme. Zbog toga u vremenu koje se odvoji za usavršavanje zaposleni trebaju dobiti upravo one informacije i znanja koja su potrebna u tom trenutku i koja su usklađena s ciljevima i strategijom poslovanja. Kroz visoki stupanj fleksibilnosti i maksimalnu prilagodbu potrebama klijenta Abaculus znanja d.o.o. mogu vam pružiti upravo takvu uslugu.
Otvorene radionice organizirane su na drugačiji način. One imaju unaprijed definirane ciljeve i sadržaj, trajanje i mjesto održavanja, a na njima sudjeluju osobe iz različitih organizacija.

"Samo kontinuirana potraga za inovacijom može osigurati dugoročni uspijeh." Daniel Muzyka, Dekan, Sauder School of Business, University of British Columbia
"Veličanstvene stvari postižu jedino oni koji su se usudili vjerovati da je nešto u njima veće od okolnosti." John Barton
"Što vam je dano zove se dar, a što s tim učinite bit će vam nagrada." Gary Moore

Partneri